Квалификация на педагогическия екип 27.05 – 29.05.2022

От 27.05 до 29.05.2022 г. в хотел Панорама във Велинград се проведе квалификационно обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“  на тема „Иновативни методи на обучение и позитивна култура в групата. Възпитанието в образованието. Практически техники за работа в...

Предстояща квалификация на педагогическия екип

От 27.05 до 29.05.2022 г. в хотел Панорама във Велинград ще се проведе квалификационно обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“ за придобиване на 1 квалификационен кредит на тема „Иновативни методи на обучение и позитивна култура в групата....

Квалификация на помощник-възпитателите 18.05.2022 г.

Във връзка с изпълнението на Плана за квалификация на непедагогическия персонал на ДГ „Приятели“ за учебната 2021/2022 г., помощник-възпитател Надежда Арнаудова и децата от група „Калинка“ изиграха игрите с пръсти „Варила баба...

Квалификация на помощник- възпитателите 16.05.2022 г

Във връзка с изпълнението на Плана за квалификаця на педагогическия и непедагогическия персонал на ДГ „Приятели“, помощник-възпитател Димка Чавдарова представи на децата от група „Балони“ подвижни музикални...

Квалификация на помощник-възпитателите 12.05.2022 г.

Във връзка с изпълнението на Плана за тематичната проверка за уч. 2021-2022г. на тема:”Изкуство и творчество в ДГ” и Плана за квалификация на непедагогическия персонал, помощник-възпитател Ваня Щътова и децата от гр.”Мечо Пух” се забавляваха на тема:”Рисувателни игри...

Великден в детската ясла

 Педагогическа ситуация на тема „Великден в детската ясла“, проведена на 20.04.2022 г. от пом.-възпитател Айсел Баджаклиева в яслена група...