Участие във форум „Градивни частици на бъдещето“

На 17.02.2024 г. част от педагогическя екип на ДГ „Приятели“ взе участие във второто издание на научно-практическата конференция за предучилищно образование „Градивни частици на бъдещето“, организирана от издателство Клет...

Квалификация на педагогическия екип 03.12 – 15.12.2023 г.

Педагогическия екип на ДГ „Приятели“ присъства на квалификационно обучение на тема „Ненасилствена комуникация в образованието. Пътят от спокойния педагог до спокойното дете.“ и „Работа с деца в различаващо се от норма поведение:...

Квалификационно обучение на педагогическия екип 10.10.2023 г.

На 10.10.2023 г. педагогическия екип на ДГ „Приятели“ се включи в онлайн обучение на тема „Ефективност при управление на процеси в съответствие с изискванията за качество.“, проведено от Институт по качество в образованието.      ...

Квалификация на педагогическия екип 27.05 – 29.05.2022

От 27.05 до 29.05.2022 г. в хотел Панорама във Велинград се проведе квалификационно обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“  на тема „Иновативни методи на обучение и позитивна култура в групата. Възпитанието в образованието. Практически техники за работа в...

Предстояща квалификация на педагогическия екип

От 27.05 до 29.05.2022 г. в хотел Панорама във Велинград ще се проведе квалификационно обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“ за придобиване на 1 квалификационен кредит на тема „Иновативни методи на обучение и позитивна култура в групата....

Квалификация на помощник-възпитателите 18.05.2022 г.

Във връзка с изпълнението на Плана за квалификация на непедагогическия персонал на ДГ „Приятели“ за учебната 2021/2022 г., помощник-възпитател Надежда Арнаудова и децата от група „Калинка“ изиграха игрите с пръсти „Варила баба...