Квалификация на помощник- възпитателите 16.05.2022 г

Във връзка с изпълнението на Плана за квалификаця на педагогическия и непедагогическия персонал на ДГ „Приятели“, помощник-възпитател Димка Чавдарова представи на децата от група „Балони“ подвижни музикални...

Квалификация на помощник-възпитателите 12.05.2022 г.

Във връзка с изпълнението на Плана за тематичната проверка за уч. 2021-2022г. на тема:”Изкуство и творчество в ДГ” и Плана за квалификация на непедагогическия персонал, помощник-възпитател Ваня Щътова и децата от гр.”Мечо Пух” се забавляваха на тема:”Рисувателни игри...

Великден в детската ясла

 Педагогическа ситуация на тема „Великден в детската ясла“, проведена на 20.04.2022 г. от пом.-възпитател Айсел Баджаклиева в яслена група...

„Как Червената Шапчица и нейните приятели помогнаха на Вълчо да стане добър“ – музикална драматизация.

На 29.03.2022 г. във връзка с плана за квалификация на непедагогическия персонал в група „Усмивка“се проведе развлечение на тема „Как Червената Шапчица и нейните приятели помогнаха на Вълчо да стане добър“ под ръководството на...

Квалификация на помощник-възпитателите 25.02.2022 г.

На 25.02 в  ІV група  „Слънце“ се проведе практикум на тема „Картичка за мама“ с участието на пом. възпитател Теодора Тафкова. Дейността е част от Плана за квалификация на помощник-възпитателите в ДГ „Приятели“ за учебната 2021/2022...