Квалификационен курс на педагогическите специалисти 03.07.2021 г.

       На 03.07. 2021 г. педагогическите специалисти от ДГ „Приятели“ взеха участие в квалификационен курс на тема „Ефективни техники за работа с деца“ с лектор Павлина Иванова – психолог и обучител към Тренинг и обучителен център...

Участие на педагогическите специалисти в национална конференция по предучилищно образование

На 17, 18 и 19 април 2021 г. педагогическите специалисти от ДГ „Приятели“ участваха като слушатели на І национална конференция по предучилищно образование на тема ДЕТСКАТА ГРАДИНА – МЯСТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, която е част от поредицата педагогически...

Вътрешна квалификация на учителите

Всички педагогически специалисти се включиха във вътрешно-квалификационен курс на тема „Изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна среда в групата“. Обучението се проведе дистанционно в електронна...

Квалификация на педагогическия екип 27.02.2020

На 27.02.2020 г. педагозите от детската градина присъстваха на вътрешноинституционален квалификационен практикум на тема „ТРИЗ педагогика в ДГ“. Обучението беше ръководено от ст. учител Павлина Кьорванчева и ст. учител Лилия...

Квалификация на учителите

Вътрешна квалификация на учителите  25.02.2020 На 25.02.2020 г. учителите от ДГ „Приятели“ присъстваха на вътрешноинституционална квалификация на тема „Игрите в ОН Изобразително изкуство“. Учителите Мария Богданова и Сузан Ибрахимова...